HAGE & UTEOMRÅDE PLANLEGGING

TA KONTAKT

HAGEPLAN

TUN & HAGE KAN TILBY ALT FRA RENE KONSULTASJONSTIMER TIL KOMPLETTE PLANER FOR HAGE / UTEOMRÅDE, TIL OPPARBEIDELSE OG VEDLIKEHOLD. 

En komplett hageplan inneholder mange elementer:

  • Befaring: Hjemmebesøk med registrering av området som skal planlegges.
  • Ny situasjonsplan: plan som inneholder ny struktur, former og materialer. Planen tegnes i målestokk.
  • Planteplan: inneholder oversikt over ulike planter og plassering
  • Detaljplaner/delplaner: plan over et lite området (for eks et bed), eller andre detaljerte områder i hagen
  • Plantelister: nummerert liste som kan følge planteplan. Inneholder opplysning om hver enkelt plante.
  • Illustrasjonsplan: en fargelagt tegning som viser hvordan hagen / området kan fremstå.
  • Vedlikehold: en egen plan som viser vedlikehold for den enkelte plante eller området.

Vi starter ofte med en befaring, der vi noterer / tar bilder / registrerer og avtaler videre framdrift. Det er da vi avtaler hvilke elementer det er behov for.
En befaring inntil to timer koster kr. 3000,- (inkl. mva). Reisekostnader ved kjøring mer enn 2 mil en veg, kommer i tillegg.
Etter befaring kan evt. oppdrag prises ut i fra omfang og innhold.

Sti med stauder

HISTORISKE PLANTER

Hver hageepoke har hatt sine favoritter og moteplanter. En eldre hage vil derfor bli mer autentisk ved bruk av gamle hageplanter. Ut fra hus og historie kan vi hjelpe deg med å finne de rette plantene for å gjenskape noe av den opprinnelige stemningen.

Situasjonsplan

Situasjonsplan er en målsatt plan, der former og rominndeling og materialvalg tegnes inn i planen.  Planen tegnes etter befaringen hvor hagen eller arealet ble registrert, og skal vise dine ønsker og behov for området. Dette er planen du kan følge om du vil opparbeide strukturen selv, som stier, dam, sitteplasser, kanter langs bed og det du selv måtte ønske i hagen. Du kan også be om snitt eller oppriss av oppbygging av fundamenter og ulike harde elementer, i tillegg til lysplan.
Et eksempel kan være sti, trapp, klatrevegg, støttemur, dekke på sitteplass, pergola osv.  Jeg tegner også inn og viser områdene som skal dekkes av grus, bark, pukk, flis eller andre materialer. Ønsker du å opparbeide strukturen selv kan du be om en beskrivelse over de ulike områdene.
Situasjonsplanen tegnes i målestokk

Situasjonsplan

Planteplan

Planteplanen skal vise hvor plantene skal plasseres. Planen tegnes i målestokk slik at plantene blir plassert med rett avstand i forhold til hvor store de vil være som utvokst. Du kan derfor følge planen og plante selv, eller vi kan hjelpe deg med plantejobben. Plantene i planen får hvert sitt nummer, som du finner igjen i en innkjøpsliste. Her velger jeg de fargene eller de spesielle vekstene du ønsker deg. Videre velger jeg de plantene jeg synes vil passer sammen i forhold til klima, jord, hardførhetssone og uttrykk. Jeg velger også vekster ut ifra bladform– planteform, farger og blomstringstid og ser også på helhet og rytme.
Du kan også kun bestille detaljeplan over et enkelt område, som et steinbed, rosebed eller lignende.  Der små detaljer blir for små og uoversiktelige i planteplanen, vil du som oftest få en egen plan på dette, og da i større målestokk.
Ønsker du å vite litt mer om hver enkelt plante som skal plantes, kan du bestille plantelister som vil følge planteplanen.  Plantens nummer på planen vil stemme med plantes nummer i plantelisten.  Plantelisten har bilde av den enkelte planten, i tillegg til anbefalt planteavstand, og opplysninger om høyde, blomstringstid og  det du selv ønsker skal stå.

Illustrasjonsplan

Illustrasjonsplan kan tegnes på flere måter og viser hvordan området er tenkt, enten i svart-hvitt eller i farger.

Prydrabarbra (Rheum palmatum)

TUN & HAGE samler gamle stauder for etterhvert å kunne tilby disse til gamle og nye hager.

Hageaurikkel (Primula x pubescens)

Stauder fra Gamle Hvam museum. Opprinnelig hentet fra Vormsund.