Oppgradering hage bo- og aktivitetssenter

Brøttum Bo- og aktivitetssenter trengte en oppgradering av hagen, etter flere års bruk. Nye områder med både stauder og sommerblomster og oppgradert sitteplass gjør hagen til en frodig, koselig plass å være for beboerne.

Før prosjektstart:

Resultat: