Hage og uteområde Planlegging

Hageplan

Tun & Hage kan tilby alt fra rene konsultasjonstimer til komplette planer for hage og uteområde, til opparbeidelse og vedlikehold.

Vi starter ofte med en befaring, der vi noterer, tar bilder, registrerer og avtaler videre framdrift. Det er da vi avtaler hvilke elementer det er behov for.

En befaring inntil to timer koster kr. 3000,- (inkl. mva). Reisekostnader ved kjøring mer enn 2 mil en veg, kommer i tillegg. Etter befaring kan evt. oppdrag prises ut i fra omfang og innhold.

En komplett hageplan inneholder mange elementer:

  • Befaring: Hjemmebesøk med registrering av området som skal planlegges.
  • Ny situasjonsplan: plan som inneholder ny struktur, former og materialer. Planen tegnes i målestokk.
  • Planteplan: inneholder oversikt over ulike planter og plassering
  • Detaljplaner/delplaner: plan over et lite området (for eks et bed), eller andre detaljerte områder i hagen
  • Plantelister: nummerert liste som kan følge planteplan. Inneholder opplysning om hver enkelt plante.
  • Illustrasjonsplan: en fargelagt tegning som viser hvordan hagen / området kan fremstå.
  • Vedlikehold: en egen plan som viser vedlikehold for den enkelte plante eller området.

Historiske hageplanter

Hver hageepoke har hatt sine favoritter og moteplanter. En eldre hage vil derfor bli mer autentisk ved bruk av gamle hageplanter. Ut fra hus og historie kan vi hjelpe deg med å finne de rette plantene for å gjenskape noe av den opprinnelige stemningen.

Situasjonsplan

Situasjonsplan er en målsatt plan, der former og rominndeling og materialvalg tegnes inn i planen.  Planen tegnes etter befaringen hvor hagen eller arealet ble registrert, og skal vise dine ønsker og behov for området. Dette er planen du kan følge om du vil opparbeide strukturen selv, som stier, dam, sitteplasser, kanter langs bed og det du selv måtte ønske i hagen.

Planteplan

Planteplanen skal vise hvor plantene skal plasseres. Planen tegnes i målestokk slik at plantene blir plassert med rett avstand i forhold til hvor store de vil være som utvokst. Du kan derfor følge planen og plante selv, eller vi kan hjelpe deg med plantejobben. Plantene i planen får hvert sitt nummer, som du finner igjen i en innkjøpsliste.

Illustrasjonsplan

Illustrasjonsplan kan tegnes på flere måter og viser hvordan området er tenkt, enten i svart-hvitt eller i farger.