Designet hage ble restaurert

Hagen var fin – men plantene ble for store for området. Enkelte busker ble fjernet, og nye
planter ble skiftet ut med mindre planter. Veksthuset ble fylt inn med blomster- til et vakkert
smykke i hagen og insektene inntar blomstene. Vi avtalte også fast skjøtsel igjennom
sesongen.

Før:

Resultat: