Større sitteplass

Terrassen var smal og kunden ønsker større sitteplass. Forslaget ble å legge plassen på bakkeplan, med vintergrønne planter for noe skjerming. Strå og stein kler sitteplassen og gir mindre vedlikehold.

Før:

Resultat: