Opprydning på høst

Gode gartnertips til opprydning på høsten.

Husk å luke ugras, særlig toårige ugras som danner rosetter – de vil blomstre tidlig neste vår og sette frø.
Rak vekk løv og fjerne kvister med soppsykdommer – for å unngå at sporer overvintrer og vil spre seg til våren. 

Drivhus

På høsten bør drivhuset vaskes godt for å unngå sykdommer. Dyrker du i bakken, bør noe av jorden byttes ut og legg gjerne på et lag med kugjødselkompost som blandes ned i bakken.