Plen

Gode gartnertips til plen; klipp, stell, mose i plen og snømugg.

Plen:

Plen bør ha minst 10 cm jorddybde (ugrasfri jord) og gjerne 15 cm tykt lag, da den etter hvert vil synke noen sammen.
Sportsplen gir en robust plen som tåler noe slitasje.
Skyggegress passer best til skyggefulle områder, som på nordsiden av hagen.
Såtid for alle typer gress, mai eller i august – da det er god fuktighet i bakken.

Ferdigplen er ferskvare og kan ikke ligge på pallen, da den vil råtne.
Legges helst i august for å unngå sterk sol.
Rullene legges tak-lagt for å unngå at skjøtene kommer på linje.
Legg lengdene med god overlapping for å unngå glipper.
Legg noe jord over skjøtene for å unngå at skjøtene tørker ut.
Husk å vanne godt underveis, og hver dag!
Unngå tråkk på gresset fra to til fire uker etter legging.
Uansett om du velger frø eller rull, bør du vente med første klipp til gresset har blitt 6 cm.
Første klippehøyde er 4 cm.

Plen på våren:

Når plenen har tørket opp kan det rakes. Rak vekk rusk og rask, løv og kvister -som gir luft til plenen.
Fjerne samtidig flerårige ugress, som løvetann.
Har plenen blitt ujevn, kan den få en omgang med toppdressing, 1-2 cm som legges over den gamle plenen. Gjerne tilsatt gressfrø, om det finnes noen nakne områder.
Ved pH 5,5, bør plenen få kalk under snøsmeltingen. Ca hvert 5. år.

Klipping og stell:

Klippehøyde igjennom sesongen bør være ca 4 cm, men unngå å klippe lavt om sommeren er tørr. 
Lav klippehøyde (3,5-4 cm) og ukentlig klipping, kan gressklippet få ligge på plenen for å gi næringen tilbake til plenen.
Siste klippehøyde på høsten bør være 6 cm, på grunn av god overvintring.

Mose i plen:

Om det er for mye fuktighet i plenen, bør plenen dreneres.
Blir plenen klippet altfor kort, vil både mose og ugras kunne overta, da grasplantene er for svake. La graset få vokse litt høyere.
Næringsfattig jord, sammen med for lav pH vil gjøre at mosen overtar. Gi gjødsel og eventuelt kalk på våren eller høsten. Jevn tilgang på gjødsel styrke grasplantene, som vil utkonkurrere mosen.
Eventuelt bruk mosefjerner fra hagesenter.

Snømugg/isbrann/mugg:

Is hindrer tilgang av luft, sammen med mye tråkk som gir grå-hvit mugg på plen. 
Unngå tråkk på telefri plen. 
Sen høstgjødsling kan gi vinterskade – ikke gi gjødsel etter midten av august.