Planting

Gode gartnertips til planting av trær, roser, busker, hekk og mer.

Trær:

Store trær – jorddybde ca 80 cm. 
Pass på at jorden en noe komprimert, slik at ikke treet synker ned i bakken underveis. 
Trær med netting og strie rundt klumpen, klipp opp netting og strie og brett forsiktig vekk fra stammen. Dekk rot klumpen med 2-3 cm jord – husk å vanne, eventuelt kjøp vanningssekk.
Slå ned to til tre impregnerte staur utenfor rot klumpen, for oppbinding med flatt bånd. 50cm over bakken.
Mindre trær i potte, som frukttrær – jorddybde 60 cm.
Plantes på samme måte, men bruk en impregnert staur.

Roser:

Jorddybde 40-50cm.
Podede roser, skal podestedet plantes 10 – 15 cm under bakkenivå.
Bruk gjerne kugjødselkompost ved planting – en «matpakke».
På høsten kan jorden hyppes opp over greinene, eller legge på ekstra kugjødselkompost.

Busker:

Jorddybde 40 cm.
Sjekk om buskene trenger kalkrik, eller sur jord – se under jord.
De fleste løvfellende busker kan plantes noe dypere enn de står i potten.

Vintergrønne busker:

Jorddybde 40 cm
Plantes som de står i potten, dekk med 2-3 cm jord over klumpen.
Flere vintergrønne planter foretrekkes noe lavere pH, unntatt einer og furu.

Strauder:

Jorddybde 30cm
Plantes slik de står i potten.
Peoner må ikke plantes dypere enn slik de står i potten, som vil gå ut over blomstringen.

Blomsterløk:

Løk legges helst på sensommeren, høsten innen september.
Enkel regel for legging, dybde 3-4 ganger løkens høyde.
Er jorden våt, bør det legges noe grus under løken, og gjerne sammen med beinmel (næring).
Botaniske villtulipaner kan legges i gressplen, sammen med krokus og skilla – da disse vil spre seg utover. Viktig med drenert jord for god overvintring.

Hekk:

Planteavstand kan variere etter sort, men de fleste sorter kan plantes med 3 planter pr meter. Grav en grøft, tilfør ny jord før hekkplantene plantes. Legg gjerne duk for å unngå at gras og ugras tar næringen fra hekken. Husk å vanne.