Dekkemateriale

Gode gartnertips til dekkemateriale.

For å unngå luking kan det være smart å dekke plantefeltene etter planting. Viktig at jorden er ugrasfri før duken legges. Ugraset vil uansett finne lys i plantehullet – så ugrasfri jord er viktig.

Økologisk duk

Økologisk dyk brytes ned etter omtrent 6 år, gir plantene tid til å vokse sammen.

Vevd svart plast duk

Vevd svart plast duk hindrer ugraset å vokse opp, samtidig som duken gir god jordvarme til røttene.

Graskutt

Graskutt legges i 10 cm tykt lag, gir varme til jorda og gir samtidig næring til mikrolivet og planterøttene. Husk å ikke legge på plenkutt med kvitkløver (frø) som vil spre seg.

Bark

Bark egner seg godt i surjordsbed, da barken stjeler Nitrogen fra bakken under omdanning.
Bark kan også legges som topplag over duk – 10 cm tykkelse.

Halm og flis

Halm og flis egner seg best i grønnsakshagen, eller rundt bærbusker, men husk å gi ekstra Nitrogen, da denne også stjeler N fra bakken og plantene.