Luking og ugras

Ugras er det første som spirer om våren, så start tidlig med å luke.
Unngå at ugras får sette frø utover sesongen, så ta derfor en ukentlig lukejobb.
Ta en gåtur gjennom hagen og ta alltid med noe ugras på veien inn.
Husk også å ta den siste lukejobben sent på høsten – da blir våren enklere.

Ugras

Investere i en ugrasbok om du ikke kjenner din fiende.

Ettårige ugras er enkle å fjerne, som meldestokk, vassarve, åkersvineblom, hønsegras med flere. Unngå at disse setter blomster og frø.

Toårige ugras danner gjerne rosetter på høsten, og blomster året etter. Så fjerne rosettene, selv om de er små.

Flerårige ugras er brysomme! Kveke, engsoleie og skvallerkål har vandrende røtter/underjordiske deler som både spres utover, og som samtidig setter frø.

Beste råd er antagelig å skifte ut all jord, og fylle på ny jord.